Mérnöki szolgáltatásaink

Mérnöki tervezés


Magasépítési, mélyépítési létesítmények, műtárgyak, épületek egyedi tervezése.

A Rotech Motor Kft. építészmérnök csapata szervezi – koordinálja – ellenőrzi a teljes kivitelezést. A megrendelői igényeknek megfelelő rendeltetésű épületet tervez- méretez, és a megfelelő építéstechnológiát dolgozza ki.

Vállaljuk:

az építéssel kapcsolatos technológia tervezése és megszervezése

épületek tervezését, megvalósításra, helyreállításra vonatkozó teljes körű leírás és tervek készítését;

a kivitelezés szervezése és koordinálása, a minőség folyamatos ellenőrzése

az elkészült épület műszaki átadása;

- FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS -

Korlátozás nélküli felelős műszaki vezetést vállalunk családi vagy társasházak, csarnokok építési munkái során. A munkaterületen végzett építési és szerelési munkákat felelős műszaki vezetőnek kell irányítani - az építőipari kivitelezési tevékenységekről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet szerint.

A felelős műszaki vezető a kivitelező vállalkozókivitelezői tevékenységét koordinálja, a vállalkozó alkalmazásában, vagy megbízással. Az építtető számon kérheti a kivitelező vállalkozón a felelős műszaki vezető meglétét.

- MŰSZAKI ELLENŐRZÉS -

A műszaki átadás-átvételi eljárás az építőiparban a kivitelezés utolsó műszaki és egyben pénzügyi fázisa. Ennek során a - fővállalkozó = generálkivitelező - írásban nyilatkozatot tesz, hogy a kivitelezési szerződésben foglaltak szerint az építési munkákat befejezte. A műszaki helyességnek a kivitelezési tervdokumentációk szerint tett eleget.

A műszaki ellenőr főleg az építtető érdekeit képviseli. Az ilyen eljárás során ha szükséges felhívja az esetleges kivitelezői hibákra, pontatlanságra a figyelmet amiket egy laikus szem nem venne észre. 

Statika

Statikus kiviteli terveket készítünk családi és társasházakhoz, ipari és mezőgazdasági épületekhez, csarnok épületekhez.

Statikus szakvélemény:

Az épületek tartószerkezeteinek meghibásodása, terhelés változása, az épület átépítése esetén statikai szakvélemény készítésére van szükség. A szakvélemény készítése során minden esetben szükség van a meglévő állapot felmérésére, helyszíni szemrevételezésére.

A szakvélemény készítésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:

- tartószerkezetek típusa, állapota

- károsodás mértéke

- a károsodásból adódó veszély mértéke

- megerősítési lehetőségek

- lehetséges megoldások

Szakvélemény minták:

- épület, lakás megvásárlása előtti állapotfelvétel

- meglévő épület állapotfelvétele

- házalakítás, bővíthetőség (pl.: padlás, tetőtér)

- meglévő épület károsodása

- falrepedések vizsgálata

- Statikai Tanácsadás - Nagyobb beruházások, építkezések előtt szükség van egy alapos átgondolásra, mérlegelésre. Igény szerint, ehhez cégünk megfelelő támogatást tud biztosítani. Kollégáink a legjobb tudásuk alapján segítenek eligazodni a szerkezeti, jogi, építészeti kérdésekben. Keressen minket bátran!

Balatoni Mátyás - ügyvezető, tulajdonos

E - építési napló

Az építési napló elektronikus, írásos műszaki dokumentáció, amely esetlegesen előforduló hatósági és bírósági eljárásban használható fel. A műszaki átadás-átvételi eljárás alapdokumentuma.

A naplóba bejegyzéseket csak az előre meghatározott – rendszerint műszaki közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező – személyek végezhetik. Tartalmát és bejegyzéseit a beruházók érdekeit képviselő szervek és szakemberek (pl. a műszaki ellenőr) ellenőrzik.

Az elektronikus építési napló a www.e-epites.hu portálon, abban az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) ablakon keresztül elérhető internetes alkalmazás. Az építési napló ügyfélkapus regisztráció után bárhonnan, a nap bármely szakában, elérhető.

Az e-építési napló rögzíti:

- a szerződés szerinti építőipari kivitelezés tárgyát,

- az építési-szerelési munkák adatait,

- az építési munka menetét, megfelelőségét, a teljesítési igazolásokat és a kapcsolódó dokumentumokat.


Az építési naplót az építési munkaterület átadásának, illetve a kivitelezés megkezdésének napján a helyszínen kell megnyitni.

Az e-építési napló több részből is állhat. Az e-építési napló készenlétbe helyezését követően több - az e-építési napló részeként - fő- és alnaplót is lehet nyitni, a fő- és alvállalkozók számától függően. Minden vállalkozó csak a saját naplórészébe jegyezhet be. Az így készült bejegyzéseket maximum 3 naponként kell feltölteni az elektronikus alkalmazásba.

A befejezett projektet követően az építési napló lezárt elektronikus formában kerül megőrzésre a központi tárhelyen. Szükség esetén a napló nyomtatható.